Integritetspolicy – GDPR

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du Funkkonsulten AB (559117-9139) lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Informationen du lämnar om dig själv används av oss för betalning och leverans. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att få ett utdrag av den information som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig.

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (DFS), även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Innan GDPR tillämpades PUL (Personuppgiftslagen). Mer information om dina rättigheter hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

För vem gäller GDPR?

Regelverket gäller i första hand fysiska personer men Funkkonsulten AB tillämpar samma principer även för juridiska personer. Exempel på juridiska personer kan vara skolor, företag, ideella föreningar, myndigheter och regioner.

Varför?

Funkkonsulten AB utgår från principen att de personuppgifter som finns registrerade hos oss inte skall riskera den personliga integriteten hos våra kunder, eller andra personer vi kommer i kontakt med. Genom vårt kontinuerliga arbete med kvalitetssäkring följer vi upp vår hantering av personuppgifter från flera perspektiv.

Personuppgiftsansvar

Funkkonsulten AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som är administrativt nödvändiga i samband med vår orderhantering. Personuppgifter som lämnats till Funkkonsulten AB kan inte bli allmänna handlingar förutom om detta begärs av offentlig myndighet med stöd av relevant lagstiftning.

Hur samlar vi in information?

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Funkkonsulten AB använder externa tekniska lösningar för exempelvis e-handel och affärssystem. Vår personal har tillgång till dina personuppgifter. Vid behov har även samarbetspartners och uppdragstagare som utför tjänster knutna till beställningar tillgång till relevanta personuppgifter tex i samband med leverans av din beställning. För alla Funka Mera Nordens uppdragstagare/underleverantörer finns ett personuppgiftsavtal skrivet som en bilaga till affärsavtalet. Vi hanterar aldrig så kallad tredjelandsöverföring.

Vilka personuppgifter hanteras?

Funkkonsulten AB hanterar inte ditt personnummer. För privatpersoner samarbetar vi med Klarna och Swish för betalningslösningar. I de fall du använder dig av dessa, gäller de villkor du har med Klarna respektive din bank.

Om du gör en beställning i din tjänst, ej som privatperson, kan vi komma att använda de personuppgifter du har uppgett om det är nödvändigt för oss att komma i kontakt med dig. Vi kan också uppge dina uppgifter till din arbetsgivare vid behov.

För samtliga kunder lagras följande uppgifter:

 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • För och efternamn på beställaren
 • IP-adress

För privatpersoner:

 • Leveransmottagarens för- och efternamn

För juridiska personer:

 • Juridiskt namn, för fakturering
 • Tilltalsnamn, för leverans.
 • Organisationsnummer
 • GLN-nummer
 • E-postadress till beställaren/kontaktperson
 • Telefonnummer till beställaren/kontaktperson

Hur länge sparas personuppgifter?

Av administrativa bokföringsskäl och i enlighet med bokföringslagen kan dina personuppgifter sparas i upp till 8 år av Funkkonsulten AB. I samband med bokslut raderas äldre uppgifter.

Marknadsföring

Dina val för samtycke till marknadsföring, såsom nyhetsbrev, sms eller e-post, lämnar du i samband med att du lägger en order i nätbutiken funkamera.se. Gör du inget val alls så tolkas det som att du inte ger ditt samtycke. Du kan alltid ändra dessa val i efterhand.

Kontakt

Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter, vill begära ut registeruppdrag, ändra uppgifter eller begära att bli glömd är du välkommen att kontakta oss på Kundservice.

Funkkonsulten AB
Gullringevägen 29​
42370 Säve

E-post annelie@funkkonsulten.se
Telefon 0725551018

Organisationsnummer 559117-9139